DIMAP V – typ VF2 (2 výstupy)

Popis

2 samostatné výstupy A + B

2×75 programů (individuální nebo společné ovládání)

Čas 5-90 min

Pulzní vlna

Nízkofrekvenční vlna

Cílené magnetické pole

Paměť při výpadku proudu uchová veškerá nastavení.

Ovládání moderní bezkontaktní klávesnicí – vysoká životnost a spolehlivost.

Výkonný nízkofrekvenční magnet s regulací výkonu – max. indukce 65mT.

Systém ochran proti přetížení, zkratu, přehřátí, statické elektřině, výpadkům sítě.

Vhodný pro nemocnice, rehabilitace, LDN, ústavy sociální péče, domovy důchodců apod.


DIMAP V – ÚČEL POUŽITÍ:

Zdravotnický prostředek se používá ve zdravotnictví k doplňkové léčbě u pacientů s onemocněním algické symptomatologie, po operacích a úrazech pohybového aparátu, po náhradách kyčelních a kolenních kloubů, kořenové symptomatologii, operacích páteře, frakturách, pro rychlé prohojení kožních defektů, dekubitů, u pacientů po CMP a s roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

Pulzní magnetické pole o nízké frekvenci zdravotnického prostředku má účinek vasodilatační, myorelaxační, spasmolytický, analgetický, akcelerace hojení, protizánětlivý a protiedémový vedoucí ke zmírnění onemocnění a zlepšení zdravotního stavu hlavně u pacientů po operacích a úrazech pohybového aparátu.


Popis přístroje a jejich fyzikálních pracovních principů:

Zařízení se skládá z řídícího přístroje a výměnných terapeutických aplikátorů příložných částí. Mikroprocesorová řídící jednotka generuje osvědčené aplikační sekvence, které tvoří základní vybavení přístroje.

Přístroj je vybaven čtyřmi displeji a kontrolkami zobrazujícími stav a chybové hlášení přístroje.


Přístroj DIMAP V má 2 režimy programů:

PROGRAMOVÝ – každý výstup umožňuje nastavit 75 přednastavených programů s měnitelnými hodnotami času  a intenzity.

PAMĚŤOVÝ   ( Frekvenční ) – umožňuje naprogramovat a nastavit 20 pamětí frekvencemi od 1 – 50Hz, časem 5 – 90min. po 5 min. skocích a intenzitu 1 – 8.