Destilační přístroje skleněné I-DPE

Popis

Skleněné destilační přístroje Simax jsou určeny na výrobu destilované vody, jejíž kvalita odpovídá ČSN 68 4063. Dle typu je výkon 4 – 14,5 litru za hodinu.

Destilační přístroje na vodu jsou určeny výhradně k destilaci vody tam, kde kapacitní nároky na destilovanou vodu odpovídají jmenovitým výkonům jednotlivých typů (především ve farmacii, zdravotnictví, fotochemických a chemických provozech). Kvalita výstupu je úměrná složení vstupní vody, čistotě přístroje a ovlivňuje ji vstupní napětí. Přístroje nejsou vhodné v provozech, které požadují pro kvalitu vody certifikaci dle ČL 1997 na vodu Aqua purificata nebo plnění požadavků ČSN ISO 3696 na jakost vody pro analytické účely I. stupně jakosti.

Technické parametry:

  • výkon 4 až 14,5 litru za hodinu
  • kvalita vody odpovídá ČSN 68 4063
  • provedení topných těles – přímé elektrodové topení (elektrody z nerez plechu nebo grafitových tvarovek)
  • přístroje jsou určeny převážně k destilaci vod běžných tvrdostí 7 až 15 °N, složením odpovídajících ČSN 830611 pro pitnou vodu (vstupní voda)
  • destilační přístroj s předřazeným změkčovacím filtrem je vhodný zejména pro místa, kde napájecí voda má celkovou tvrdost v rozmezí od 15 do 20 °N
  • redestilační přístroj poskytuje průměrně deset litrů destilované a tři litry redestilované vody za hodinu
  • napětí pro I-DPE 4RZ a 4RS 230 V/50 Hz, ostatní modely 3x 400 V
Typ DP 4 RS T DP 4 RZ T I-DPE 10 /4–7/ I-DPE 10 /8–18/ I-DPE 10 /19–25/ I-DPE 10 /graf. topení/ I-DPE 10 – ZF
Provedení stolní závěsné dělený, pro tvrdost vody
4 – 7 °N
dělený, pro tvrdost vody
8 – 18 °N
dělený, pro tvrdost vody
19 – 25 °N
dělený, grafitové topení dělený, se změkčovacím filtrem
Výkon [l/h] 3,5 – 4 3,5 – 4 7,4 – 14,5 7,4 – 14,5 7,4 – 14,5 7,4 – 14,5 7,4 – 14,5
Chladicí voda [l/h] 30 – 50 30 – 50 110 – 150 110 – 150 110 – 150 110 – 150 110 – 150
Příkon [kW] 2,8 2,8 5,9 – 10,5 5,9 – 10,5 5,9 – 10,5 5,9 – 10,5 5,9 – 10,5