ASTAR PhysioGo 500I kombinovaná elektroterapie + laser + magnetoterapie

Popis

– 7´´ dotykový, barevný displej

–  vestavená encyklopedie

– 2 nezavislé terapeutické kanály

– 247 přednastavených programů

– 300 uživatelských programů

– 30 akupunkturní programy dle Volla

– 8  Nogierových akupunkturních programů

 

 

ELEKTROTERAPIE

 

– provozní režim CC – stabilizace proudu nebo CV stabilizace napětí

– test elektrod

– přerušovaný průběh pro stejnosměrné proudy

– úplná galvanická izolace mezi kanály v každém provozím režimu

 

PROUDY

interferenční, TENS, TENS na spasticko paralýzu, Kotzův proud, myorelaxace,                   diadynamické proudy, pulzní – obdélníkový, trojúhelníkový, pulzní Trabertův proud, Leducův proud,    neofaradický proud, unipolární vlnivý, galvanický, mikroproudy

 

–automatický přepočet reobáze, chronaxe, akomodačního koeficientu a kvocientu

– možnost provedení elektrodiagnostiky pomoci l/t křívky

 

LASEROTERAPIE

 

– třída 3B

-emise záření v pulzním a kontinuálním režimu

-regulace výkonu laserového záření

-automatický výkon laserového záření

-světlovodně nástavce na laseropunkturu a pro specíalní použití v laryngologie, stomatologie atd.

– regulace frekvence  a vyplnění v pulzním reżimu pro bodové sondy a sprchový aplikator

– regulace frekvence skenujicích aplikátorů v skenovacích aplikátorech

– automatický přepočet času vzhledem k parametrům výkonu- dávkám, výkonu, vyplnění, místa

Výkonu

 

MAGNETOTERAPIE

-volitelné lze pracovat s jedním čí dvěma aplikatory

-pohodlné připevnění aplikátorů pomocí pásů a suchych zipů

-tvar magnetického pole sinusoidy, trojúhelníkový, půlsinusový, půltrojúhelníkový, půlobdélníkový

– kontinuální a pulzní emise

-široký frekvenční rozsah

 

–rozměry 34x28x11-16

– hmotnost 6kg