Astar PhysioGo 100A/101A elektroléčebný přístroj

Popis

ERGONOMIE
• dva nezávislé kanály
• pracovní režim: programový/ruční
• vestavěná encyklopedie přednastavených programů a sekvencí s grafickým
znázorněním a popisem provádění jednotlivých procedur
• statistiki provedených procedur
• chorobné jednotky seřazené podle názvů nebo kategorie
• rychlá volba oblíbených programů a sekvencí
• nastavení hlasitosti zvukové signalizace
• editace přednastavených programů a sekvencí
• autotest – průběžná kontrola funkčnosti přístroje a příslušenství
• 7’’ barevný dotykový displej
• vestavěné hodiny reálného času a nezávislé časovače jednotlivých kanálů
• přístroj PHG 101 A je vybaven baterií
ELEKTROLÉČBA
• práce v režimu CC (stabilizace proudu) nebo CV (stabilizace napětí)
• test elektrod
• přerušovaný režim pro jednosměrné (unipolární) proudy
• úplná galvanická izolace mezi jednotlivými kanály ve všech pracovních režimech
PROUDY A METODY
– interferenční (dynamický, izoplanární, jednokanálový (AMF))
– TENS (symetrický, asymetrický, střídavý, burst)
– TENS pro spastickou obrnu
– Kotz / ruská stimulace
– myorelaxace
– diadynamické (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)
– pulzní (obdélník, trojúhelník)
– pulzní: Trabert, Leduc, neofaradický
– unipolární vlnivý
– galvanický
– mikroproudy

ELEKTRODIAGNOSTIKA
• elektrodiagnostika s grafickým znázorněním křivky I/t
• automatický výpočet reobáze, chronaxie, koeficientu akomodace
RUČNÍ REŽIM
úplná kontrola a nastavení jednotlivých parametrů pro pokročilé uživatele
PROGRAMOVÝ REŽIM
• rychlá a jednoduchá obsluha
• 69 přednastavených programů
• 50 uživatelských programů
• 69 oblíbených programů
• názvy uživatelských programů dle vlastní volby
PROGRAMOVÉ SEKVENCE
• rychlá a jednoduchá obsluha
• 38 přednastavených sekvencí
• 10 uživatelských sekvencí
• ukládání názvy uživatelských programů dle vlastní volby
TECHNICKÉ PARAMETRY
• maximální intenzita proudu v pacientském obvodu (režim CC)
– galvanický 40 mA
– diadynamické, pulzní 60 mA
– interferenční, Kotz, unipolární vlnivý proud 100 mA
– TENS 140 mA
– myorelexace 100 mA
– mikroproudy 1000 µA
• maximální amplituda napětí v pacientském obvodu (režim CV) 140 V
• příkon, odběr 230 V, 50/60 Hz, max 75 W, 90 VA
• rozměry 34 x 28 x 11‐16
• hmotnost 6 kg
STANDARTNÍ VYBAVENÍ
• síťový kabel
• pacientské kabely (2 ks.)
• elektrody 6 x 6 cm (4 ks.); 7,5 x 9 cm (2 ks.)
• návleky z viskózy 6 x 6 cm (8 ks.); 7,5 x 9 cm (4 ks.)
• pásy pro upevnění elektrod – suchý zip 40 x 10 cm (2 szt.); 100 x 10 cm (2 ks.)
• náhradní pojistky WTA‐T 1 A/250 V (2 ks.)
• návod k použití
• stylus (1 ks.)
• útěrka pro LCD displej (1 ks.)
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
• samolepící elektrody 3 x 4 cm; 5,5 x 5,5 cm; 5,5 x 12,5 cm
• bodové elektrody 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• pytlíky s pískem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
• kabel pro kombinovanou terapii
• pacientský vypínač
• brašna
• stolek ELF, ELF X
• baterie